Kvalitetsbedömning

Förutom det du ser av skicket på ett fotografi vid zomning av bilden, har vi även en bedömningsskala enligt nedan.

Mycket gott skick*

Fotografi i mycket gott skick (*) = Speciell eller ovanlig

Mycket gott skick

Fotografi i mycket gott skick

Gott skick*

Fotografi gott skick (*) = Speciell eller ovanlig

Gott skick

Fotografi i gott skick

Hyggligt skick*

Fotografi i hyggligt skick (*) = Speciell eller ovanlig

Hyggligt skick

Fotografi i hyggligt skick

Hyggligt skick?

Fotografi i hyggligt skick (?) = lite sämre