Fotograferna

I början av 1860-talet drabbades borgerskapet i Sverige av “cartomani” – alla ville ha ett carte-de-visite att lämna över på middagsbjudningar, luncher och andra festligheter. Den stora efterfrågan skapade en marknad där kvinnor över hela landet tog chansen att etablera sig.

Här gavs en unik möjlighet för dåtidens kvinnor att etablera sig som egenföretagare. Arbetet som fotograf kunde nämligen utföras i en ateljé nära hemmet. Förmodligen var möjligheten att driva ateljé i egen regi ett välkommet trendbrott på en arbetsmarknad där kvinnor i övrigt inte var välkomna.

Under cartomanins “guldålder” drevs så många som 400 ateljéer av svenska kvinnor över hela landet. Företagandet förekom inte bara i storstäderna utan även på mindre orter.

Läs mer om kvinnliga visitkortsfotografer KB´s webbplats.

  Mathilda Ranch med sin kamera. Självporträtt, 1901